Αρχικη

Η εταιρεια

Υπηρεσιες

ΕΡΓΑ

Φωτογραφιες

Μεταφορές VIP

Σημαντικά Εργα

Επικοινωνια

Διεθνείς Μεταφορές

Αναζήτηση

global2

Διεθνείς μεταφορές

Με πλήρη υπευθυνότητα και ασφάλεια, μεταφέρουμε ευπαθή προϊόντα με ιδιόκτητα φορτηγά-ψυγεία τα οποία διαθέτουν άρτιο εξοπλισμό διαχείρισης ψυχόμενου φορτίου όπως: 

  • Online δορυφορική παρακολούθηση θερμοκρασίας μέσω GPS
  • Ψυκτικές μονάδες με ειδική πιστοποίηση εταιρείας διακρίβωσης
  • Μεταφορές τροφίμων
  • Ψυκτικοί θάλαμοι με δύο ή τρία χωρίσματα θερμοκρασίας για μεταφορά προϊόντων ψύξης-κατάψυξης
  • Μεταφορές φαρμάκων με πιστοποίηση GDP
40sm
Μεταφορική εταιρεία medtransport.
41sm
Μεταφορική εταιρεία medtransport.
42sm
Μεταφορική εταιρεία medtransport.
42sm 42sm
Μεταφορική εταιρεία medtransport.
42sm
Διεθνείς Μεταφορέςmedtransport