Αρχικη

Η εταιρεια

Υπηρεσιες

ΕΡΓΑ

Φωτογραφιες

Μεταφορές VIP

Σημαντικά Εργα

Επικοινωνια

Συσκευασίες Aνασυσκευασίες

Αναζήτηση

siskevasies 50

Συσκευασίες, ανασυσκευασίες, αρχειοθετήσεις, απογραφές παγίων

Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν συσκευασία και ανασυσκευασία προϊόντων, αρχειοθετήσεις και απογραφές εταιρειών.

  • χρήση οποιοδήποτε τύπο κιβωτίου ζητηθεί
  • Συμπλήρωση μητρώου μεταφοράς
  • Συσκευασία - Αποσυσκευασία αρχείου
  • Μεταφορά και τοποθέτηση αρχείου σε νέο χώρο